Leren en werken

Libertas Leiden is een erkend leerbedrijf. Door het aanbieden van stage- en leerplekken levert Libertas Leiden een bijdrage aan het opleiden en ontwikkelen van de medewerkers.

Goed opgeleid personeel betekent professionele beroepskrachten. Wij bieden diverse stageplekken. Op dit moment hebben wij geen werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg aan (BBL) beschikbaar. De eerstvolgende gelegenheid om met een BBL-opleiding bij ons te beginnen is in september 2020.